(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449 đường Hùng Vương, phường Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ

Mã số thuế: 2600 998 168 ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

Tài sản 1: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất, lắp ráp ti vi, máy vi tính của Công ty TNHH Hasvi, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 9.501.750.000đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản, tương đương 453.000.000đồng, tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000đồng/hồ sơ.

Bước giá: 50.000.000 đồng/Tổng giá trị 1 tài sản (Năm mươi triệu đồng chẵn trên tổng giá trị 1 tài sản).

Tài sản 2: Toàn bộ công trình kiến trúc trên đất và dây truyền máy móc, thiết bị sản xuất bột đá siêu mịn, công trình đường dây 35KV và trạm biến áp 1000KVA của Công ty TNHH Nanokovi tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh,tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 10.266.525.000 đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản, tương đương 514.000.000đồng, tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000đồng/hồ sơ.

Bước giá: 50.000.000 đồng/Tổng giá trị 1 tài sản (Năm mươi triệu đồng chẵn trên tổng giá trị 1 tài sản).

Mức giá khởi điểm 02 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21, 22/09/2020, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 13/10/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 13/10 đến hết 11h30 ngày 15/10/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 2700201006868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 16/10/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group hoặc Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103.868.818.