(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy miền Nam ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05-2020/HĐDVĐGTS ngày 22 tháng 9 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy miền Nam và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo đấu giá tài sản sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52 đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy miền Nam. Địa chỉ: số 377 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thông tin liên quan đến tài sản đấu giá:

Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá bao gồm: 04 chiếc xe ô tô, cụ thể:

Xe ô tô biển số 82K-3622; sản xuất năm 1990; Tình trạng: Xe đang hoạt động, máy cũ, hệ thống lái cũ, sơn bong tróc, gỉ sét; lốp mòn nhẹ, hệ thống ghế cũ.

Xe ô tô biển số 82K-1334; sản xuất năm 1994; Tình trạng: Xe đang hoạt động, máy cũ, hệ thống lái cũ, sơn bong tróc, gỉ sét; lốp mòn nhẹ, hệ thống ghế cũ.

Xe ô tô biển số 82K-2892; sản xuất năm 2006; Tình trạng: Xe đang hoạt động, máy cũ, hệ thống lái cũ, sơn bong tróc; lốp mòn hỏng, hệ thống ghế cũ.

Xe ô tô biển số 82K-3613; sản xuất năm 1990; Tình trạng: Xe không hoạt động, máy cũ, hệ thống lái cũ, sơn bong tróc, gỉ sét; lốp mòn, hệ thống ghế cũ, hỏng.

Nơi có tài sản đấu giá: Tại Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy miền Nam.

Tổng giá khởi điểm của lô tài sản: 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng), trong đó:

Xe ô tô biển số 82K-3622; sản xuất năm 1990 có giá khởi điểm 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Xe ô tô biển số 82K-1334; sản xuất năm 1994 có giá khởi điểm 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm mươi triệu đồng).

Xe ô tô biển số 82K-2892; sản xuất năm 2006 có giá khởi điểm 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Xe ô tô biển số 82K-3613; sản xuất năm 1990 có giá khởi điểm 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí, chi phí khác, người mua được tài sản có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, chi phí khác phát sinh liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định.

Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng)/lô tài sản.

Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục trong giờ hành chính 02 ngày 08/10/2020 và 09/10/2020. Tại Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy miền Nam.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum - Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 13/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/10/2020 (khách hàng có thể cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cùng với việc nộp hồ sơ, phiếu trả giá). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/10/2020, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 50 Luật đấu giá tài sản.

Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: Theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

Địa chỉ liên hệ:

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 0962.299.263./.