(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận ủy quyền như sau:
Ngày 16/10/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thiết bị y tế Minh Phúc tại Agribank Chi nhánh Phú Nhuận ảnh 1