(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh (Địa chỉ: Kiệt 38 đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thông báo tổ chức đấu giá vào ngày 16/10/2020 là cho thuê quyền sử dụng lô quầy và ki ốt tại điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với các thông tin như sau:

1. Đơn vị có tài sản: UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 16/10/2020. Tại nhà văn hóa xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

3. Tài sản đấu giá. Cho thuê quyền sử dụng lô quầy và ki ốt tại điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, xã Hải Thượng.

3.1 Lô quầy tại đình chợ chính:

- Số lượng: 07 lô

- Diện tích các lô: 8m x 4m (32m2)

- Giá khởi điểm: 15.000.000đồng/lô quầy

- Thời hạn cho thuê lô quầy: 5 năm.

3.2 Ki ốt:

- Số lượng: 02 ki ốt

- Kích thước: 5m x 3.5m (17,5 m2).

- Giá sàn: 18.000.000đồng/ki ốt.

4. Địa điểm, thời gian nộp tiền ký quỹ:

- Ngày 13, 14, 15/10/2020. Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền ký quỹ (bằng tiền mặt) tại Văn phòng Công ty hoặc UBND xã Hải Thượng ngày 15/10/2020. (Trong giờ làm việc)

- Mức nộp tiền ký quỹ: 1.500.000đồng.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô quầy thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số lô quầy tham gia đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16h00 ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty hoặc tại UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Phí người tham gia: Lô quầy có giá khởi điểm dưới 20 trđ: 50.000 đồng/hồ sơ

6. Thời gian, địa điểm xem lô quầy đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem lô quầy từ ngày niêm yết, thông báo đến 16h00 ngày 13/10/2020 tại nơi có lô quầy đưa ra tổ chức đấu giá. (Điểm Thương mại dịch vụ Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

8. Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty hoặc tại Văn phòng UBND xã Hải Hưng, nộp tiền đặt trước, bản sao CMND để lưu hồ sơ.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Bằng phương thức trả giá lên

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty ĐT: 0233577989; DĐ: 0911465989