(BĐT) - Công ty Kiến trúc vfa xây dựng Thiên Thanh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Trường THCS Nguyễn Hiền, Trường THCS Nguyễn An Ninh và Trường THCS Lương Thế Vinh ủy quyền như sau:
Ngày 16/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường THCS Nguyễn Hiền, Trường THCS Nguyễn An Ninh và Trường THCS Lương Thế Vinh, TPHCM ảnh 1