(BĐT) - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ -Tổng cục ĐBVN thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 như sau:

1. Thông tinvề tài sản bán đấu giá:

Tài sản đấu giá gồm:

TT

Loại tài sản, thông số kỹ thuật tài sản

Nước sản xuất

Năm sản xuất/năm lưu hành

Hiện trạng

Giá khởi điểm (VNĐ)

Bước giá

1.

Xe ô tô Daihatsu - Citivan, biển số:

29M-005.83 (07 chỗ ngồi)

Nhật Bản

2004/2004

Bị hỏng, đã sửa chữa nhiều lần nhưng không hiệu quả, hệ thống điều hòa hỏng

55.000.000

2.800.000 đồng trở lên

2.

Xe ô tô Samsung - Yamouzine, biển số:

29A-01448 (tải nhỏ 03 chỗ ngồi)

Hàn Quốc

2001/2001

Bị hỏng, đã sửa chữa nhiều lần nhưng không hiệu quả; khi chạy tốc độ cao, két nước bị sôi; khi lên dốc hay bị chết máy.

35.000.000

1.800.000 đồng trở lên

2. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

2.1. Thời gian: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020.

2.2. Địa điểm: Phòng Tổng hợp - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ. Đ/c: Số 108, đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian: Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020.

3.2. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật đường bộ tại phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 100.000 đồng/hồ sơ (bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn).

4.2. Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng/hồ sơ (bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).

- Hình thức đặt: Tiền mặt.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020.

5. Hồ sơ và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Theo mẫu 01.BMQCĐG-TTKTĐB;

- Các giấy tờ khác liên quan như:

+ Đối với tổ chức: Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập, giấy tờ chứng minh là người đại diện hợp pháp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp pháp (bản sao có chứng thực);

+ Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cá nhân tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực);

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký và tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền và kèm theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

Lưu ý: Những người sau đây không được tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Thành viên Hội đồng đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng đấu giá; người trực tiếp định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1. Thời gian: 16/10/2020.

6.2. Địa điểm: Hội trường tầng III, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ tại số 108, đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản (ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TTKTĐB ngày 23/09/2020 của Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:Hội đồng bán đấu giá tài sản ô tô thanh lý - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ. Điện thoại 0243.5682858; Di động: 0964.950.018 (bà Thanh - Phó Chủ tịch) hoặc 0966.040.727 (bà Huyền - Ủy viên).