(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2019 theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang; Địa chỉ: Đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 225,3m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số H03214 do UBND thành phố Bắc Giang cấp ngày 21/3/2008 cho ông Thân Văn Thường và bà Hoàng Thị Thanh và tài sản gắn liền trên đất; Địa chỉ: Thôn Phúc Hạ, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang.

Giá khởi điểm: 904.299.714 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến 16h30 ngày 14/10/2019 tại Trụ sở Công ty DHL và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL ngày 11, 14, 15/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09h00 phút ngày 16/10/2019 tại trụ sở Công ty DHL.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh DHL; Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đ.Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, Bắc Giang; Điện thoại: 02043.525.676; Email: daugiadhl@gmail.com.