(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2019 do Ban Quản lý Dự án & Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế, ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công, số 09 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1. Tài sản đưa ra đấu giá

a. Thửa đất số 313, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 92,70m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 92,70m2 x 11.857.000đ = 1.099.143.900 đồng.

- Tiền đặt trước: 219.828.780 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

b. Thửa đất số 314, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 86,70m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 86,70m2 x 9.881.000đ = 856.682.700 đồng.

- Tiền đặt trước: 171.336.540 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

c. Thửa đất số 315, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 85,50m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 85,50m2 x 9.881.000đ = 844.825.500 đồng.

- Tiền đặt trước: 168.965.100 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

d. Thửa đất số 316, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 84,50m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 84,50m2 x 9.881.000đ = 834.944.500 đồng.

- Tiền đặt trước: 166.988.900 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

đ. Thửa đất số 317, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 98,40m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 98,40m2 x 9.881.000đ = 972.290.400 đồng.

- Tiền đặt trước: 194.458.080 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

e. Thửa đất số 318, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 94,90m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 94,90m2 x 11.857.000đ = 1.125.229.300 đồng.

- Tiền đặt trước: 225.045.860 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

f. Thửa đất số 319, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 126,90m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 126,90m2 x 11.857.000đ = 1.504.653.300 đồng.

- Tiền đặt trước: 300.930.660 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

g. Thửa đất số 320, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 91,60m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 91,60m2 x 9.881.000đ = 905.099.600 đồng.

- Tiền đặt trước: 181.019.920 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

h. Thửa đất số 321, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 89,20m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 89,20m2 x 9.881.000đ = 881.385.200 đồng.

- Tiền đặt trước: 176.277.040 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

i. Thửa đất số 322, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 88,40m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 88,40m2 x 9.881.000đ = 873.480.400 đồng.

- Tiền đặt trước: 174.696.080 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

k. Thửa đất số 323, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 96,30m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 96,30m2 x 9.881.000đ = 951.540.300 đồng.

- Tiền đặt trước: 190.308.060 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

L. Thửa đất số 324, tờ bản đồ số 15, tọa lạc ấp Hưng Phú, xã Long Hưng (cập đường Mạc Văn Thành), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 95,30m2.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 95,30m2 x 11.857.000đ = 1.129.972.100 đồng.

- Tiền đặt trước: 225.994.420 đồng.

- Bước giá trong cuộc đấu giá: 100.000.000 đồng/bước.

Tổng giá khởi điểm là: 11.979.247.200 đồng (Mười một tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn, hai trăm đồng).

Số tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế số 6906201002960 tại Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam), Chi nhánh thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Phí giao dịch nộp, rút tiền đặt trước qua Ngân hàng do người (khách hàng) đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian: Trong 02 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản - xem trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (các thửa đất) đưa ra đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế và Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. Tiền mua hồ sơ, bộ hồ sơ đăng ký đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; 200.000 đồng; 500.000 đồng/bộ, tùy theo giá khởi điểm của tài sản đăng ký tham gia đấu giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký, sổ hộ khẩu, giấy CMND, giấy phép kinh doanh (đối với tổ chức) và giấy nộp tiền đặt trước.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự; có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật (đối với tổ chức).

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.

- Tổ chức đấu giá bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày.

- Một khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất và mỗi thửa đất đăng ký phải mua bộ hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

6. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian: Hồi lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Ban dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

7. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm, thực hiện theo vòng, tối thiểu 2 vòng.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo thêm về thông tin và làm thủ tục đăng ký đấu giá xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyễn Quế, ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Công. Điện thoại liên hệ: 02733.511.977 - 097.557.6767 hoặc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công, số 09 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thị xã Gò Công. Điện thoại liên hệ: 02733.512.767.