(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá QSDĐ vào ngày 16/1/2020 theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên (Trung tâm Quỹ đất). Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với những lô đất ở thuộc các xã Bích Sơn và Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Diện tích: Từ 100 m2/lô đến 144,1 m2/lô.

Giá khởi điểm: Từ 350.000.000 đồng/lô đến 1.008.700.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước: Từ 70.000.000 đồng/lô đến 160.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp đơn đăng ký kèm theo 01 bản CMND photo đến 16h30, ngày 13/01/2020 tại trụ sở Công ty DHL, Trung tâm Quỹ đất (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 13, 14, 15/01/2020.

Thời gian đấu giá: 08h00, ngày 16/01/2020 tại Hội trường UBND xã Bích Sơn, huyện Việt Yên.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. Điện thoại: 02043.525.676. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.