(BĐT) - Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/1/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Số Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (cho thuê đất) tại ấp Khu phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất: Tổng diện tích 1.486,7 m2 (trong đó có: 65,4 m2 phạm quy hoạch đường tỉnh 907, còn lại diện tích đang quản lý sử dụng 1.421.3 m2).

Quyền sử dụng đất: Đất do Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn đứng tên quản lý; Phần đất đấu giá quyền sử dụng đất (cho thuê đất) thuộc thửa số 87, tờ bản đồ số 40, diện tích 1.421,3 m2, loại đất: TMD (Đất thương mại, dịch vụ).

Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Không.

Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

Mục đích sử dụng đất: TMD (Đất thương mại, dịch vụ).

Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất (cho thuê đất).

Vị trí thửa đất: Tiếp giáp đường tỉnh 906 (từ cầu Trà Ngoa – cầu Phước Minh đến giáp ranh xã Thạnh Phú – Trà Vinh), tọa lạc tại ấp Khu phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Vị trí: 1, giá đất: 850.000đ/m2 (không có nhà), tại phụ lục V: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; nhân hệ số điều chỉnh là 1,0 (theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Đính chính Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất (cho thuê đất), diện tích: 1.421,3 m2.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm).

Giá khởi điểm của tài sản: 13.857.675.000đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

(Theo Quyết định số: 2629/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 87, tờ bản đồ số 40, diện tích 1.421,3 m2, tại ấp Khu phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ;

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/01 bộ hồ sơ;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/12/2019 đến ngày 13/01/2020, tại nơi có tài sản; nơi tọa lạc của tài sản (Giờ hành chính);

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2020;

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020 (Giờ hành chính) - Khách hàng tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 7300201006986 của Chi nhánh tại Vĩnh Long – Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Hoặc nộp tiền đặt trước cùng hồ sơ đủ điều kiện đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08giờ 30, ngày 16/01/2020, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Khu 05, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là người tham gia đấu giá) có nhu cầu sử dụng đất để đầu tư sản xuất kinh doanh thì có quyền đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của phương án đấu giá và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật nhà nước.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm phát hành trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp đủ tiền khi trúng đấu giá. Một hộ gia đình, một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện của doanh nghiệp thành viên được tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có đủ năng lực về tài chính được đăng ký tham gia đấu giá và các điều kiện quy định tại Điều 3, chương I của Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Hình thứcvà phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu nhiều vòng liên tục cho đến khi không còn khách hàng yêu cầu trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ tham gia, đăng ký tham gia đấu giá:

Tại Chi nhánh tại Vĩnh Long – Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: E2-26 đường số 5, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Hoặc tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Khu 01, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 02923.917.786 để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá).