(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/1/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc Dự án: Khép kín điểm dân cư nông thôn tại thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa. Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khép kín điểm dân cư nông thôn tại thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên gồm:

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

B2

199,2

ONT

6 97.200.000

100.000.000

500.000

7. 000.000

2

B3

235,9

ONT

825.545.000

120.000.000

500.000

8.000.000

TỔNG CỘNG

435,1

1.522.745.000

220.000.000

1.000.000

15.000.000

a/ Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo mảnh trích đo chỉnh lý địa chính số: 01/2015, tỷ lệ: 1/1000 do Công ty TNHH Khảo sát Đo Đạc Phú Yên đo vẽ tháng 8 năm 2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra ngày 9/2015.

b/ Thông số quy hoạch: Theo giấy phép quy hoạch số 111/GPQH ngày 12/6/2015 của UBND huyện v/v cấp phép quy hoạch dự án: Khép kín điểm dân cư nông thôn tại thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

+ Chỉ giới đường đỏ trùng ranh giới khu đất;

+ Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 3m.

+ Mật độ xây dựng: 80%;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 01 năm 2020 đến 17h00’ ngày 14 tháng 01 năm 2020 tại khu đất thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 01 năm 2020 đến 17h00’ ngày 14 tháng 01 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 01 năm 2020 đến 17h00’ ngày 14 tháng 01 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.