(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/1/2020 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê QSD đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Bến xe huyện Kông Chro; Số lượng 01 lô đất; Diện tích: 4.334m2; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm; Giá khởi điểm: 1.194.600.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi tư triệu, sáu trăm ngàn đồng). Hình thức: Đấu giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Địa chỉ tại: Tổ dân phố Plei Ktỏh, đường Nguyễn Huệ, TT. Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 30’ ngày 13/01/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 30’ ngày 13/01/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước 15% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku).

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 30’ ngày 13/01/2020 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thực hiện dự án theo Phương án, đơn đăng ký, bản phô tô CMND, hộ khẩu, Giấy phép kinh doanh, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 16/01/2020, tại Phòng Tài Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro .

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và sổ hộ khẩu (đối với cá nhân). Đối với pháp nhân phải có giấy đăng ký kinh doanh (bản chính để đối chiếu).