(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/1/2019 do Chi cục THADS huyện Cai Lậy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Cai Lậy. Đ/c: Số 20/32 Thanh Tâm, P.4, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: QSDĐ trồng lúa DT 6.788,1 m2 thửa 270, TBĐ số 10, tại ấp 6, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo GCNQSDĐ số AQ186357 ngày 30/10/2009. Giá khởi điểm: 761.774.000 đ.

 - Tài sản 2: QSDĐ trồng lúa DT 4.184,4 m2 thửa 927, TBĐ số 5, tại ấp 9b, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo GCNQSDĐ số AĐ761751, ngày 24/6/2009. Giá khởi điểm: 310.395.000 đ.

4. Tiền đặt trước: Tài sản 1 là 114.000.000 đ/hs; Tài sản 2 là 46.000.000 đ/hs.

5. Tiền mua hồ sơ: Tài sản 1 là 500.000 đ/hs; Tài sản 1 là 200.000 đ/hs.

6. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản: Mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 13/01/2020 (Tài sản 1 + Tài sản 2) trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản công ty vào ngày 13/01/2020 (Tài sản 1 + Tài sản 2).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 (Tài sản 1); 10 giờ 30 (Tài sản 2) ngày 16/01/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.