(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 451 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/5/2017. 
Ngày 16/05: Có 4/451 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 16/05: Có 4/451 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 447 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/5/2017 đến ngày 31/5/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Việt (tư vấn cho chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.