(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày vào ngày 16/02/2019 như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá: 09 thửa đất (ký hiệu: XN07-1F; XN07-1E; XN07-1G; XN08-2B; XN08-2C; XN08-1A; XN08-1B; XN08-1C; XN08-1D) tại công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/ thửa. Giá khởi điểm áp dụng chung: 6.000.000 đ/ m2. Bước giá: 300.000 đ/ m2. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 21/01/2019 đến ngày 14/02/2019 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và cổng thông tin điện tử UBND huyện Đông Anh. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh. Số 68 Đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 13/02 và 14/02/2019 (giờ hành chính). Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số TK: 2121.0000.338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV - CN Tây Hồ).

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa trong 02 ngày: Ngày 11/02 và 12/02/2019 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 15/02/2019 tại Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh.

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 16/02/2019 (thứ Bảy) tại Hội trường UBND huyện Đông Anh. Số 68 Đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh. ĐT: 0243.8832301.