Ngày 15/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Long Xuyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 02963.953.061

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP. Long Xuyên

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất, thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 14. (Lưu ý: Tài sản không có lối đi chung).tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

1,199,249,000

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 12/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 14/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/08/2022 - 17:00 12/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Thông báo và Quy chế niêm yết tại Công ty. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 15/09/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

Chuyên đề

Kết nối đầu tư