Ngày 15/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/3/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ: Số 37 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 10/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 14/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 25/02/2022 - 16:30 12/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện tham giá đấu giá theo quy chế ban hành của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 15/03/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu

Ngày 15/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 15/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư