Ngày 15/2/2022, đấu giá xe ô tô Dongben tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/2/2022 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau :
Ngày 15/2/2022, đấu giá xe ô tô Dongben tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư