(BĐT) - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo đấu giá tài sản năm học 2022 - 2023 vào ngày 15/8/2022  như sau:

1. Căn cứ:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

- Quyết định số 1690/QĐ-UBND, ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Địa chỉ: Ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Số lượng giáo viên, nhân viên: 113.

- Số lượng học sinh/năm học: 1950.

3. Tài sản đấu giá:

a. Loại tài sản: Mặt bằng căn tin, mặt bằng giữ xe và quầy sách.

b. Địa chỉ tài sản: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đ/c: Ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

c. Đặc điểm tài sản: Mặt bằng căn tin, mặt bằng giữ xe và quầy sách. Chi tiết như sau:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin

- Diện tích 265 m2.

- Vị trí: Khuôn viên trường.

- Nội dung cho thuê: Cung cấp dịch vụ căn tin để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ giải khát, ăn uống của học sinh; khách đến giao dịch, công tác; viên chức, người lao động làm việc tại trường.

- Thời gian cho thuê: 02 năm (tính theo năm học có 8 tháng).

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe

- Diện tích cho thuê: 380 m2.

- Vị trí: Khuôn viên trường.

- Nội dung cho thuê: Cung cấp dịch vụ giữ xe nhằm đáp ứng nhu cầu trông giữ xe cho học sinh, khách đến giao dịch, công tác tại trường.

- Thời gian cho thuê: 02 năm (tính theo năm học có 8 tháng).

3

Cho thuê mặt bằng quầy sách

- Diện tích cho thuê: 4 m2.

- Vị trí: Khuôn viên trường.

- Nội dung cho thuê: Cung cấp dịch vụ bán văn phòng phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh, giáo viên.

- Thời gian cho thuê: 02 năm (tính theo năm học có 8 tháng).

4. Giá khởi điểm:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin

25.000.000 đồng/ tháng (không bao gồm VAT)

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe

25.000.000 đồng/ tháng (không bao gồm VAT)

3

Cho thuê mặt bằng quầy sách

500.000 đồng/ tháng (không bao gồm VAT)

5. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 12/8/2022 tại Phòng hành chính - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút .

- Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin

300.000 đồng/ hồ sơ

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe

300.000 đồng/ hồ sơ

3

Cho thuê mặt bằng quầy sách

100.000 đồng/ hồ sơ

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1

Cho thuê mặt bằng căn tin

- Tổ chức; công dân Việt Nam, 18 tuổi trở lên; không đăng ký thay, mượn, thuê.

- Có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm.

- Cam kết có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện dịch vụ căn tin.

2

Cho thuê mặt bằng giữ xe

- Tổ chức; công dân Việt Nam, 18 tuổi trở lên; không đăng ký thay, mượn, thuê.

- Cam kết có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện dịch vụ giữ xe.

3

Cho thuê mặt bằng quầy sách

- Tổ chức; công dân Việt Nam, 18 tuổi trở lên; không đăng ký thay, mượn, thuê.

- Cam kết có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện dịch vụ quầy sách.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng hành chính nhà trường từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 12/8/2022 vào các buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ).

7. Tiền ký quỹ khi tham gia đấu giá:

- Mức thu bằng 3 tháng tiền trúng đấu giá.

- Hình thức thu: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hạn chót: Sau ngày đấu giá 5 ngày (ngày 20/8/2022).

- Sau khi trúng giá 5 ngày nếu không ký hợp đồng thì hợp đồng sẽ ký với người có giá thấp hơn liền kề.

- Nếu trúng đấu giá thì tiền ký quỹ được trường giữ lại trong thời gian 2 năm. Nếu tự rút lui hoặc tự hủy hợp đồng thì không được hoàn trả tiền ký quỹ.

8. Nguyên tắc, hình thức đấu giá:

- Nguyên tắc công khai, trung thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp 1 lần bằng phiếu kín. Người trúng giá là người có giá cao nhất. Nếu có trên 2 phiếu giá cao nhất trùng nhau thì cho đấu giá lại. Nếu vẫn trùng nhau nữa thì cho rút thăm.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15/8/2022.

- Địa điểm: Phòng hành chính - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

10. Thông báo kết quả đấu giá và ký kết hợp đồng:

- Thời gian ký hợp đồng là 02 năm học, từ ngày 20/8/2022 đến ngày 19/8/2024, thời gian đóng tiền cho nhà trường là 16 tháng, mỗi năm 8 tháng. Nội dung chi tiết sẽ thể hiện trong các điều khoản của hợp đồng. Khi chấm dứt hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và trường tổ chức đấu giá mới.

- Chủ thầu phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

- Chủ thầu thực hiện thanh toán tiền thuê cho nhà trường đúng số lượng và thời gian được ghi trong hợp đồng. Nếu vì nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh kéo dài...) ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì được gia giảm ở mức độ phù hợp.

- Được sử dụng mặt bằng của căn tin, nhà xe, quầy sách hiện có.

- Chủ thầu tự sửa cơ sở vật chất trong thời gian sử dụng, được phép trang bị các dụng cụ, xây dựng bán kiên cố, kiên cố để phục vụ cho hoạt động khi có sự đồng ý của nhà trường. Khi chấm dứt hợp đồng thì trao lại cho nhà trường sử dụng phần xây dựng bán kiên cố, kiên cố.

- Chủ thầu tự trang bị hệ thống điện, nước và trả chi phí sử dụng.

Thông tin chi tiết: Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại Phòng hành chính - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Số điện thoại: 0296.3836717.