(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/8/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá là một (01) xe ô tô con loại 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu FORD, số loại FOCUS DB3 AODBMT, biển kiểm soát 36B-1009, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2006, nơi sản xuất: Việt Nam; số khung: RL04DFEMMR6J00472, số máy: AODB6J00472, màu sơn đen. Nguyên giá theo sổ sách kế toán là 550.000.000 đồng, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán là 0 đồng. - Số lượng tài sản: 01 xe ô tô cũ, hư hỏng, đã qua sử dụng.

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn

Ngày 15/8/2021, đấu giá xe ôtôFORD tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 15/8/2021, đấu giá xe ôtôFORD tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 15/8/2021, đấu giá xe ôtôFORD tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 15/8/2021, đấu giá xe ôtôFORD tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 15/8/2021, đấu giá xe ôtôFORD tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 15/8/2021, đấu giá xe ôtôFORD tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6