(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/8/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:

20 lô đất tại khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng diện tích: 4.197,6 m2. Vị trí: Thuộc vị trí 1 và vị trí 2, tuyến đường Từ Dũ; tại tổ dân phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc

Ngày 15/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 15/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 15/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 15/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 15/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 15/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 15/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7