(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên ủy quyền như sau:

Vào lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên. Địa chỉ: Số 13, Đường Nguyễn Biểu, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất, diện tích 519,5 m2. Trong đó: Đất ở tại nông thôn 200 m2 đất trồng cây lâu năm 319.5 m2, thửa đất số 40, tờ bản đồ số 08, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00283 được UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cấp ngày 09/4/2010 do ông Tạ Hoàng Duy và bà Tô Huỳnh Ánh Hồng đứng tên. Tài sản gắn liền với đất (nếu có).

- Quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, diện tích 80,5 m2, thửa đất số 39, tờ bản đồ số 08 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00284 được UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cấp ngày 09/4/2010 do ông Tạ Hoàng Duy và bà Tô Huỳnh Ánh Hồng đứng tên. Tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.173.055.000 đồng (một tỷ một trăm bảy mươi ba triệu không trăm năm mươi lăm ngàn đồng). Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế, người trúng đấu giá mua tài sản có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trúng đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản = 117.306.000 đồng (một trăm mười bảy triệu ba trăm lẻ sáu ngàn đồng).

Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/6/2022 đến 11 giờ 00, ngày 01/7/2022 tại số 42A/65 khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (liên hệ Chi cục THADS thành phố Long Xuyên trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến trước 17 giờ 00, ngày 12/7/2022 tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Giang (trong giờ hành chính).

Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản trước ngày tổ chức cuộc đấu giá một ngày nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá tại Cơ quan Thi hành án và hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đã đăng ký đấu giá mua tài sản.

Để biết chi tiết về tài sản, Quy chế đấu giá tài sản quy định cách thức đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá … liên hệ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Giang, số 42 đường số 7, khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại số: 02963.555533 trong giờ hành chính.