(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 12/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 14/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/06/2022 - 16:30 12/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Bạc Liêu: Số 6, đường N15 (nay là đường Nguyễn Chánh Tâm), Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Bạc Liêu theo địa chỉ trên. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 15/07/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Bạc Liêu: Số 6 đường N15 (nay là đường Nguyễn Chánh Tâm), Phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.