(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Trung tâm Văn hóa – điện ảnh Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1