(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An phối hợp với Agrbank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM ảnh 1