(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá nguyên vật liệu, xe ô tô tải nhỏ Suzuki tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1