(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Nhà khách 71 ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá nguyên vật liệu, hàng hóa, xe tải nhỏ suzuki tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1