(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá máy phát điện và xe nâng tại TP.HCM ảnh 1