(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, địa chỉ: Số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Ngày 15/7/2021, đấu giá máy móc thiết bị tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1

* Đấu giá riêng lẻ từng nhóm tài sản theo bảng kê trên, giá bán tài sản đã bao gồm VAT.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 12/7/2021 tại tại Cảng Tiên Sa, số 01 Yết Kiêu, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 12/7/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo bảng kê trên.

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 12/7/2021;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 15/7/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 15/7/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.