(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá khoản nợ của khách hàng Bùi Thị Tỉnh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1