(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Tài ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tập đoàn Khải Vy tại BIDV Chi nhánh Phú Tài ảnh 1