(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2020 do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Tài sản (chi tiết tại hồ sơ đấu giá):  Quyền sử dụng 20 ô đất (khu LK2) tại xứ Đồng Láng, khu 5, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 125,0 m2/ô. Giá khởi điểm: Từ 3.000.000 đồng/m2  đến 5.500.000 đồng/m2.

2. Tiền đặt trước: 75.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá:  UBND thị xã Phú Thọ - Ban Xử lý đấu giá QSD đất. Đ/c: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/06/2020 đến 16h00, ngày 10/07/2020 tại Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/06/2020 đến 16h00, ngày 10/07/2020, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30, ngày 15/07/2020 tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. ĐT: 0210 3842215; Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.