(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2020 do Ủy ban nhân dân thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội  

1.Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thị trấn Quang Minh, địa chỉ: Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

3.Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản đấu giá: 01 Cây xà cừ nằm trên dọc bờ kênh thuộc TDP số 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

3.2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản mà UBND thị trấn Quang Minh được phép xử lý trên cơ sở các văn bản sau:

- Quyết định số 1213/QĐ- UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh về việc thanh lý 01 cây xà cừ nằm trên dọc bờ kênh thuộc TDP số 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh;

- Quyết định số 296/QĐ- UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện Mê Linh về việc thành lập hội đồng định giá và bán thanh lý tài sản là 01 cây xà cừ;

- Biên bản định giá bán thanh lý tài sản là 01 cây xà cừ;

- Quyết định số 298/QĐ- UBND ngày 27/5/2020 của UBND thị trấn Quang Minh về việc lựa chọn Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để bán đấu giá thanh lý tài sản là 01 cây xà cừ;

- Chứng thư thẩm định giá số 290/2020/CT-TĐG/AVC ngày 15/5/2020 của Công ty TNHH định giá Châu Á.

3.3. Giá khởi điểm: 20.497.000 đồng (Hai mươi triệu, bốn trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

3.5. Bước giá: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Kế hoạch đấu giá:

-Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 30/6/2020.

-Thời gian tham khảo hồ sơ đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 10/7/2020.

-Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 07/7/2020 tại trụ sở Trung tâm.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 08/7/2020 và ngày 09/7/2020 tại địa chỉ: dọc bờ kênh thuộc TDP số 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/7/2020 đến ngày 14/7/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

-Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng một hồ sơ).

-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h30' ngày 15/7/2020 tại Trụ sở UBND thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

-Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội (Đ/c Hạnh: 0979.038.213) và trụ sở UBND thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Đ/c Thoa: 0979.395.142)

5.Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm và trụ sở UBND thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

6.Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7.Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 46/QCĐG ngày 29/6/2020 do

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: (84-24).3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1)

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)