(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 470 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/6/2016. 
Ngày 15/6: Có 7/470 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 15/6: Có 7/470 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 463 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/6/2016; Chi nhánh Công ty CP Tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO), Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/6/2016 đến 16 giờ ngày 24/6/2016; Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2016 đến 08 giờ ngày 28/6/2016; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/6/2016 đến 09 giờ 00 ngày 27/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh qua ngân hàng”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.