(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 15/6/2021, đấu giá xe ô tô Misubishi tại TP.Đà Nẵng ảnh 1