(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại thành công Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 ủy quyền như sau:
Ngày 15/6/2021, đấu giá xe ô tô Honda tại TP.HCM ảnh 1