(BĐT) - VP Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2021 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 15/6/2021, đấu giá xe cần trục bánh xích và sà lan chở bùn tại TP.HCM ảnh 1