(BĐT) - Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Xuyên Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2020 do Trung Tâm Phát Triển Qũy Nhà và Đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Xuyên Á (Lầu 09 tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM, Tel 0908641174 – 0908432774)

Bán đấu giá tài sản của Trung Tâm Phát Triển Qũy Nhà và Đất tỉnh Bạc Liêu. Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 09 và thửa đất số 16, tờ bản đồ số 61, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Vị trí khu đất: Thửa đất số 09 và thửa đất số 16, tờ bản đồ số 61, khóm Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích 5.077,08 m2 (theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu); trong đó: Đất ở tại đô thị (diện tích thực hiện đấu giá): 4.622,92 m2; Đất xây dựng công trình công cộng không có mục đích kinh doanh (đất đường giao thông): 454,16 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (thực hiện dự án kinh doanh bất động sản). Hình thức sử dụng đất: Đối với đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất; Đối với đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất đường giao thông): Phần diện tích này không tổ chức đấu giá mà khi người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở nêu trên thì Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất và người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch phân lô đấu giá quyền sử dụng đất 02 thửa đất số 09 và thửa đất số 16, tờ bản đồ số 61, khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu được UBND thành phố Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 15/3/2019, sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng người trúng đấu giá bàn giao cho Nhà nước quản lý. Thời hạn sử dụng đất đối với đất ở tại đô thị: Theo thời hạn dự án quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013. Giá khởi điểm: 5.403.899 đồng/m2. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/06/2020 đến 16 giờ ngày 12/06/2020

Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Xuyên Á, số tài khoản 0441000701151 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá dự kiến : Từ ngày 21/05/2020 đến 8h ngày 11/06/2020 tại VPĐD Cty Đấu Giá Hợp Danh Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Xuyên Á, lầu 9 tòa nhà Viễn Đông số 14 Phan Tôn, phường Đakao quận 1 TP HCM.

Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 11/06/2020 đến 16h ngày 12/06/2020 tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá dự kiến: Lúc 08h30 ngày 15/06/2020 tại VPĐD Cty Đấu Giá Hợp Danh Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không giới hạn số vòng đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và theo quy định của pháp luật.

Hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh đoanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều kiện được tham gia đấu giá: Thực hiện theo các điều kiện quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 02/7/2019, cụ thể:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định; trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng dự án đầu tư được phê duyệt (nếu có) khi trúng đấu giá.

- Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư gồm:

Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư;

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiêp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Có chức năng kinh doanh bất động sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải đăng ký tham gia đấu giá trên diện tích toàn khu đất.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết khi trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá phải thực hiện đúng theo quy hoạch phân lô được phê duyệt tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và thực hiện đúng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, người tham gia đấu giá phải được thẩm định các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư trước khi tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 25/05/2014 của Chính phủ.

Điều kiện đăng ký, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty theo quy định của Luật Đấu Giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.