(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng, đ/c: QL 14, tổ dân phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng lẻ từng gói):

a. Gói 1: Quyền sử dụng đất khu đất trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (cũ) tọa lạc tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

- Tổng diện tích: 6.213,6 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

- Tổng giá khởi điểm: 3.629.077.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, không trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

b. Gói 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất Vườn thực nghiệm tại tiểu khu 202, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

- Tổng diện tích: 92.095,7 m2.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ 72.715,9 m2 đất trồng cây cao su (khoảng 4.051 cây, đường kín trung bình của cây khoảng 19-20,5 cm).

+ 4.976,3 m2 đất trồng cây cà phê (trồng năm 2009, khoảng 555 cây) và trồng xen thêm 30 cây sầu riêng (08-10 tuổi).

- Mục đích sử dụng đất: Đất rừng sản xuất.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Tổng giá khởi điểm: 5.190.546.000 đồng (năm tỷ, một trăm chín mươi triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất: 2.578.682.400đồng.

+ Giá trị tài sản gắn liền với đất: 2.611.864.000 đồng.

4. Tổng giá khởi điểm gói 1 + gói 2: 8.819.623.000 đồng (Tám tỷ, tám trăm mười chín triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ:

- Gói 1: 500.000 đồng /hồ sơ.

- Gói 2: 5.000.000 đồng/ hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Người tham gia đấu giá Nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 10/06/2020 đến ngày 12/06/2020. Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 05/6/2020.

b. Địa điểm:

- Gói 1: Tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

- Gói 2: Tiểu khu 202, Thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 luật Đất đai năm 2013 và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 7 giờ 30 phút ngày 15/6/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng: Không giới hạn số vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng, ĐT: 0271.3.975.777.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!