(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Đồng Xoài ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Đồng Xoài. Địa chỉ: Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá bao gồm:

- 10 chiếc xe mô tô các loại đã qua sử dụng (đăng ký lại)

- 05 chiếc xe mô tô các loại đã qua sử dụng (bán phụ tùng và phế liệu)

- 65 chiếc điện thoại di đồng các loại đã qua sử dụng

Tất cả tài sản trên được tổ chức đấu giá chung thành 01 gói.

4/ Tổng giá khởi điểm: 61.620.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng)

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/05/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/06/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước..

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/06/2020 đến hết ngày 04/06/2020 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Đồng Xoài.

9/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 15/06/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

10/ Khoản tiền đặt trước là: 20% giá khởi điểm của tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 10/06/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/06/2020 vào tài khoản của Trung tâm. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 27/05/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/06/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Có CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 150.000đ/ hs

12/ Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.