(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương vào ngày 15/6/2020 do Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Giới thiệu về doanh nghiệp: Vận tải hành khách bằng xe văn phòng; Vận tải khí bằng xe bồn; Vận tải than, đá vôi bằng sà lan;...

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.000.000 cổ phần

Lần đấu giá:  1

Thời gian đấu giá: 15/06/2020

Giá khởi điểm: 13.100 đồng/ cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 1

Khối lượng tối thiểu: 1.000.000 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.000.000 cổ phần

Ngày phát hành: 15/06/2020