(BĐT) -Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính gồm 207 xe môtô đã qua sử dụng; trong đó: 86 xe đủ điều kiện cho đăng ký lại, 121 xe không đủ điều kiện đăng ký lại (phế liệu).

(Kèm theo danh sách chi tiết)

Lưu ý: Người mua được tài sản có trách nhiệm cắt khung sườn xe không đủ điều kiện đăng ký lại (phế liệu) đồng thời tháo trả biển số xe trước khi nhận tài sản.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh..

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tổng giá khởi điểm tài sản đưa ra đấu giá là: 205.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu chín trăm nghìn đồng).

6. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

7. Tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/5/2020 (thứ sáu).

- Hội trường khu hành chính huyện Tiểu Cần (Phòng họp số 01 VP HĐND và UBND huyện).

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ ngày 12/05/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính trong 02 ngày 07,08/05/2020 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 07/05/2020 đến ngày 08/05/2020.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần để được hướng dẫn.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp tổ chức đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) để tổ chức đấu giá tài sản kiểm tra, đối chiếu.

15. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Điện thoại: 0939.87.1102.

Ngày 15/5/2020, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1
Ngày 15/5/2020, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Trà Vinh ảnh 2
Ngày 15/5/2020, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Trà Vinh ảnh 3
Ngày 15/5/2020, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Trà Vinh ảnh 4
Ngày 15/5/2020, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Trà Vinh ảnh 5
Ngày 15/5/2020, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Trà Vinh ảnh 6
Ngày 15/5/2020, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Trà Vinh ảnh 7