(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Agribank Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ. Địa chỉ: SN 766, đường Hùng Vương, P. Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 655,0m2 đất (Trong đó: Đất ở 300,0m2, đất LNK 355,0m2), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 310897, thửa đất số 1061, tờ bản đồ số 23, do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 06/12/2002, mang tên Hộ Bà Lê Thị Hà (Tức Lê Thị Kim Liên).

Địa chỉ tại sản: Thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở xây cấp 4 và công trình phụ trợ gắn liền

4. Giá khởi điểm: 310.000.000 đồng, mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng tài sản, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điề u kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 12/5/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07, 08/5/2020, tại Thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 62.000.000 đồng

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/5 đến hết 16h00 ngày 14/5/2020, chuyển khoản vào tài khoản số 2708201002544 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung mở tại Agribank - Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00 ngày 15/5/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333