(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do UBND xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT1.1:01, QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT1.1:14, QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT1.2:01, QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT1.2:12, QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT1.2:22, QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT2.2:12, QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT2.2:13, QSD ĐẤT THỬA ĐẤT SỐ: VT2.2:14, QS...

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: UBND xã Đạo Trù

Địa chỉ: xã Đạo Trù

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 1 đường Hồ Tung Mậu, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 02116.568.795

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 15/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: UBND xã Đạo Trù

Ngày 15/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 21/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 12/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

+) Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vĩnh Phúc (từ 21/4/2020 đến 15h00 ngày 07/5/2020); Tại UBND xã Đạo Trù (từ 08/5/2020 đến 15h00 ngày 12/5/2020) +) Điều kiện: - Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo quy định trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. - Đã nộp đủ phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định. - Đã nộp bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho tổ chức bán đấu giá. - Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá đối với 01 ô đất. +) Cách thức: Khách hàng mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá đúng thời gian quy định

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 11/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 15:00 12/05/2020