(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Củ Chi ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DIỆN TÍCH THỰC TẾ LÀ 556,35M2 (LÀ DIỆN TÍCH HIỆN TRẠNG THỰC TẾ SAU KHI ĐÃ TRỪ DIỆN TÍCH MỘ 43,65M2), THỬA ĐẤT SỐ 650, THUỘC TỜ BẢN ĐỒ SỐ 26 (BĐKTS) VÀ CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TỌA LẠC TẠI XÃ TÂN PHÚ TRUNG, HUYỆN CỦ CHI, TP.HCM

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Củ Chi

Địa chỉ: Phạm Thị Hối, KP7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 15/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: số 158/1A Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Ngày 15/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 22/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 12/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký: số 158/1A Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM. Điều kiện tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 12/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 14/05/2020