(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. Địa chỉ: Số 34 đường Tôn Thất Thuyết, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 10 lô đất phía Tây đường 9D, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Ngày 15/5/2020 (Buổi sáng vào lúc: 7h30 – 11h30)

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 420.000.000đ đến 441.000.000đ

- Mức nộp tiền đặt trước: 60.000.000đ/lô đất

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/5/2020 đến ngày 14/5/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, số tài khoản 3904 201 003 775 tại NHNo và PTNT CN Cam Lộ. (Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô thì nộp tiền đặt trước tương ứng với từng số lô đất tham gia đấu giá. Khách hàng không ghi rõ số lô đấu giá trên giấy nộp tiền)

* Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Kể từ ngày 29/4/2020 đến ngày 12/5/2020 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ hoặc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

* Điều kiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm 01 bản sao hợp lệ/hồ sơ).

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban QLDA ĐTXD &PTQĐ huyện Cam Lộ, Điện thoại: 0233 3604 678 hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233 3550 854. 

DANH MỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ CÁC LÔ ĐẤT PHÍA TÂY ĐƯỜNG 9D,
XÃ CAM HIẾU, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 15/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1