(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam ủy quyền như sau:

DANH MỤC TÀI SẢN: TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY DƯƠNG CHẤN DO ÔNG THÂN DUY ĐẠO LÀM ĐẠI DIỆN

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Địa chỉ: 88 Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0905176386

Fax:

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 15/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 15/5/2020, đấu giá công trình xây dựng và máy móc thiết bị tỉnh Quảng Nam ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 09:48 16/04/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 10:00 13/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 13/05/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 15:00 13/05/2020