(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản cho thuê QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 9.037,3m2, Thửa 49, TBĐ 77 (Lô G1 khu Thương mại-Dịch vụ) thuộc khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 2), Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích sử dụng: Đất Thương mại-Dịch vụ; Thời gian thuê: 50 năm, (Thời gian thuê đất ổn định theo quy định); Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

4. Tổng giá khởi điểm: 195.312.250.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 20/4/2020 đến 15 giờ ngày 12/5/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: Nộp 05% theo giá khởi điểm vào ngày 12, 13 và đến 15 giờ ngày 14/5/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/4/2020 đến 15 giờ ngày 12/5/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 15/5/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3563 377 (trong giờ hành chính).