(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915.615.767.

2. Người có tài sàn đấu giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Đ/c: Số 4A Hùng Vương, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Cho thuê căn tin – bách hóa; thời gian cho thuê: 24 tháng; thời gian hoạt động: Từ 06 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút; DT: 162 m². Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng/1 tháng.

- Tài sản 2: Cho thuê bãi giữ xe hai bánh; thời gian cho thuê: 12 tháng; thời gian giữ xe: 24/24 giờ; bãi sân cố định bên trái, cạnh hàng rào bệnh viện: DT 12 m x 50 m = 600 m² + bãi tạm trên sân bệnh viện (từ 07 giờ 00 - 16 giờ 00 những ngày đông khách hoặc Lễ, Tết): DT 15 m x 14 m = 210 m². Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng/1 tháng.

4. Tiền đặt trước: Tài sản 1 là 144.000.000 đồng/hs; tài sản 2 là 54.000.000 đồng/hs.

5. Tiền mua hồ sơ: Tài sản 1 là 500.000 đồng/hs; tài sản 2 là 200.000 đồng/hs.

6. Điều kiện đăng ký thuê bãi giữ xe: Phải có bảng cam kết thu tiền giữ xe đúng theo quy định (theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang); cam kết sử dụng hệ thống giữ xe bằng thẻ từ; có kinh nghiệm trong việc giữ xe hai bánh trên một năm (tính từ ngày tham gia đấu giá); có giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất.

7. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá: Mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 12/05/2020 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản công ty ngày 12/05/2020.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tài sản 1 lúc 08 giờ 00; tài sản 2 lúc 10 giờ 00, ngày 15/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.