(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đấu giá tài sản của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

1. Tên, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Cho thuê căn tin – bách hóa.

- Diện tích cho thuê căn tin – bách hóa: 162 m²

- Thời gian cho thuê căn tin – bách hóa: 24 tháng.

- Thời gian hoạt động căn tin – bách hóa: Từ 06 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút.

- Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Công văn số 4990/UBND-TC ngày 07/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (bản sao).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hướng dẫn người tham gia đấu giá xem tài sản ngày 05/5/2020 và ngày 06/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, địa chỉ: số 4A Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Giá khởi điểm: 40.000.000đồng/1 tháng (Bốn mươi triệu đồng/1 tháng).

5. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ)

7. Tiền đặt trước: 144.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng/hồ sơ), người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh An Khang số 150180689000040, mở tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi Nhánh Mỹ Tho vào ngày 12/5/2020 trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh An Khang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá được nhận lại số tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 12/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

9. Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và không thuộc trường hợp cấm tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

10. Cách thức, thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo Quy chế cuộc đấu giá trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 12/5/2020 trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này. Người đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ hợp lệ gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

+ Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu (công chứng).

+ Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật và giâý chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công chứng).

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 15/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

12. Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng thuê căn tin – bách hóa với Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng thuê căn tin – bách hóa trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, không sử dụng than đá, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Căn tin – bách hóa phải có bảng niêm yết giá cả, giá trên phải được bệnh viện chấp thuận trước mỗi kỳ 06 tháng.

- Không được phép bán rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm chức năng, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke và các hình thức kinh doanh khác.

- Nhân viên làm việc có ký hợp đồng lao động, có quản lý sơ yếu lý lịch, khám sức khỏe định kỳ. Nhân viên mặc đồng phục, lịch sự, giao tiếp hòa nhã, đúng mực.

- Tài sản được Bệnh viện trang bị cho căn tin – bách hóa phải được giữ gìn, bảo quản, nếu mất phải bồi thường.

- Bố trí khu vực nhà ăn riêng cho nhân viên Bệnh viện.

- Bàn, ghế, dụng cụ tại căn tin - bách hóa phải thường xuyên sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho việc ăn uống.

- Thanh toán tiền điện, nước phát sinh hàng tháng. Đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định pháp luật có liên quan.

- Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung hợp đồng, hồ sơ dự đấu giá:

+ Lần 01: Lập biên bản nhắc nhỡ

+ Lần 02: Lập biên bản phạt nộp tiền cho Bệnh viện 5.000.000 đồng.

+ Lần 03: Lập biên bản chấm dứt hợp đồng và tổ chức/cá nhân không được nhận lại số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê căn tin-bách hóa của Bệnh viện trong lần kế tiếp.

- Thời gian thanh toán tiền thuê: thanh toán đủ tiền thuê hàng tháng vào các ngày từ 05 đến ngày 10 tây mỗi tháng tại phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty đấu giá hợp danh An Khang, số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - số điện thoại: 0915 615 767 để biết thêm chi tiết./.